Sdílej...

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVOD

Pořadatel Aimtec Open Race Ing. Pavel Šticha, IČ: 49781812, se sídlem Plzeň 4, Doubravka, Zábělská 1151/37, a Ing. Jiří Novotný, IČ: 73692697, se sídlem Plzeň, Na Drahách 1338/9 (dále jen ,,pořadatel AOR“), zpracovává osobní údaje v souvislosti s organizováním Cyklomaratonu Aimtec Open Race. Pořadatel AOR zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“) a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako ,,Nařízení“). 

Pořadatel AOR je ve smyslu Zákona a Nařízení správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje v souvislosti s organizací Cyklomaratonu Aimtec Open Race, tj. zejména za účelem přípravy startovní listiny, startovních čísel, za účelem zpracování výsledkové listiny, vyhlašování a předávání cen, pro statistické účely. V souladu s Nařízením byl společností jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné Spolkem probíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Pořadatelem AOR na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely.

 

1. JAKÉ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

 
ÚDAJE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME PRO: KDE ZPRACOVÁVÁME:
Jméno a příjmení Registrace do závodu, výsledky závodu

www.aimtecopenrace.cz

 

Adresa  

www.aimtecopenrace.cz

 

Pohlaví Volitelný údaj ve formulářích www.aimtecopenrace.cz
Datum narození   www.aimtecopenrace.cz
Jazyk Volitelný údaj ve formulářích www.aimtecopenrace.cz
Měna Volitelný údaj ve formulářích  
E-mail Identifikace uživatele, komunikace s uživatelem  
Kontaktní telefon Identifikace uživatele, komunikace s uživatelem  
Sportovní klub    
Číslo licence ČSC Identifikace uživatele  
Telefonní číslo v případě zranění Ochrana zdraví  
Registrační číslo Přiděleno každému závodníkovi ke snadnější identifikaci    
Obrazové a zvukové záznamy Reklamní a marketingové účely sdělovací prostředky, propagační materiály, internet, sociální sítě       

 

Pořadatel AOR je rovněž oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace vyplývající z návštěvnosti internetových stránek, sociálních sítí.

 

2. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Pořadatel AOR Vaše osobní údaje zpracovává pro tyto účely:

Plnění smluvního vztahu
Evidence účastníků v závodech
Evidence výsledků 
Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
Zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových
Zobrazování pouze reklam na základě zájmu návštěvníka internetových stránek
Provádění analýz a měření
Zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných akcích
Zasílání obchodních sdělení a pro marketingové účely
Zajištění ochrany zdraví a majetku
Účetní a daňové účely
Reklamní a marketingové účely
Plnění ostatních zákonných povinností

 

3. KDY MUSÍME MÍT KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUHLAS

Ke zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely musíme získat Váš souhlas.

 

4. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

Pořadatel AOR je oprávněn poskytovat Vaše osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem organizace závodů. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

Poskytovatel časomíry
Poskytovatele platebních bran
Spoluorganizátoři závodu
Hlavní organizátor závodu
Partneři závodu

 

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace organizace Cyklomaratonu Aimtec Open Race a dále po dobu, po kterou je Pořadatel AOR povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.
  

6. INFORMACE O PRÁVECH  SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, pak na základě Zákona a Nařízení máte tato práva:

1. právo vznést u Organizátora námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to prostřednictvím emailu odeslaného na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

2. právo přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným Organizátorem, právo žádat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné,

3. právo požadovat od Organizátora informace o účelu zpracování osobních údajů, o kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, o zdroji osobních údajů, pokud jsou získávány i z jiných zdrojů, než ode mne, např. z veřejných databází, informaci o způsobu zpracování, případně o profilování, a základní informace týkající se použitého postupu, významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vaší osobu,

4. pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv udělený souhlas odvolat,

5. právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte důvodné podezření, že došlo k újmě na Vašich právech či jinému porušení zákona při zpracování Vašich osobních údajů.

Pro realizaci výše uvedených práv využijte emailovou komunikaci Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo  e-mailem na pověřence pro ochranu osobních údajů Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  Pořadatel je oprávněn ověřit v nezbytném rozsahu identitu žadatele.

Patroni

 

 Roman ŽÁK


předseda dozorčí rady Aimtec

"Při výběru svých nejbližších spolupracovníků dávám přednost sportovcům. Jsem totiž přesvědčen, že mají touhu vyhrávat. "

 Vilém Dubnička


Herec, režisér, moderátor pořadu Cyklotoulky

"Kolo mi dává možnost vracet se do dětských let, být věčně mladý. Zažívat neomezenou svobodu, volnost, radost.

Aimtec Open Race v sobě spojuje mé dvě největší lásky. Už se těším, až zase pojedu."

 Ondřej CINK


profesionální MTB cyklista, 3. místo na MS horských kol, účastník Tour de France 2017, tři účasti na olympiádě, pětinásobný mistr ČR

"Kolo patří k mému životu už od mala, díky kolu jsem pochopil, že pokud máš životní cíl, musíš si za ním jít. cestou necestou. Někdy to bolí, ale pokud vydržíš, budeš zaslouženě odměněn. Podpora Cyklomaratonu Plzeň je tak trochu mojí srdeční záležitostí, vždyť část okruhu vede po jedné z mých oblíbených tréninkových tras, které mne dovedly až do reprezentace a dnes až do profipelotonu."

 

 

  

 

Program | 18. 5. 2024

Zahájení programu
V 8 hodin se pro tebe otevře kancelář závodu a bude oficiálně zahájen Aimtec Open Race. Od této chvíle se můžeš přijít odprezentovat nebo přihlásit, pokud jsi to nestihl dopředu přes internet.
8:00
Registrace a prezentace - Cyklomaraton 54 a 30 km
K prezentaci si dones platný průkaz totožnosti, abychom mohli ověřit, že vydáváme startovní balíček do správných rukou. U prezentace najdeš na vyvěšeném seznamu své jméno a u něj přidělené startovní číslo - tohle číslo si zapamatuj a přistup k prezentaci.
8:00 - 10:30
Registrace a prezentace - Dětské závody
K prezentaci si dones platný průkaz totožnosti, abychom mohli ověřit, že vydáváme startovní balíček do správných rukou. U prezentace najdeš na vyvěšeném seznamu své jméno a u něj přidělené startovní číslo - tohle číslo si zapamatuj a přistup k prezentaci.
8:00 - 9:00
Start - Rodinný Decathlon
Věděl jsi, že Decathlon znamená desetiboj? Čeká ne tebe a tvou rodinu celkem deset stanovišť, kde se seznámíte s disciplínami Rodinného Decathlonu. Netradiční pojetí víceboje! Sportovně-zábavný den, do kterého se zapojí a pobaví se u něj celá rodina. Odstartuj si sám kdykoli mezi 10:00 až 13:00. Přizpůsob si svůj start podle sebe nebo své rodiny. Disciplíny musíš zvládnout do 15:00. Prezentace probíhá u stánku DECATHLON.
10:00 - 13:00
Start - Dětské závody
Dětské závody budou postupně odstartovány dle vypsaných věkových kategorií od nejmladších po nejstarší. Společné starty:Z6 (Dívky do 6 let) + M6 (Chlapci do 6 let)Z11-12 (Dívky 11-12 let) + M11-12 (Chlapci 11-12 letZ13-14 (Dívky 13-14 let) + M13-14 (Chlapci 13-14 let) Ostatní kategorie mají starty odděleně.
9:15 - 10:45
Vyhlášení vítězů - Dětské závody a vylosování cen dětské tomboly
V každé kategorii oceníme tři nejrychlejší závodníky. Ze všech aktivních účastníků dětských závodů, kteří vhodí vyplněný kupón "Tombola" (obdrží u prezentace) do slosování ve stánku Aimtec, vylosujeme 5 hodnotných cen dětské tomboly.
10:45 - 11:15
Start - Cyklomaraton 54 a 30 km
Start proběhne přímo v areálu U sv. Jiří v Plzni, poté se účastníci vydají na vrchol nedalekého Chlumu a poté se vydají vstříc 54 nebo 30 kilometrové trase. Start rozdělíme do dvou startovních vln (nejdříve dlouhá trasa, po 30 min. krátká trasa). Cíl je na stejném místě jako start, tedy v areálu U sv. Jiří v Plzni.
11:30 | 12:00
Start - Cyklomaration E-bike
Společná nesoutěžní kategorie pro ženy i muže na krátké i dlouhé trase s plným servisem, vyjma časomíry a vyhlášení vítězů.
12:15
Vyhlášení vítězů Aimtec Open Race a vylosování hlavní tomboly
V každé kategorii na 54 km trase oceníme tři nejrychlejší závodníky. Hlavní cenou tomboly je horské kolo od Plzeňské teplárenské a.s. Ze všech aktivních účastníků cyklomaratonu, kteří vhodí vyplněný kupón "Tombola" (obdrží u prezentace) do slosování ve stánku Aimtec, vylosujeme na závěr Aimtec Open Race jako hlavní výhru "Horské kolo od Plzeňské teplárenské a.s." Horské kolo do této soutěže věnuje Plzeňská teplárenská a.s.
15:45-16:15

Sponzoři